Aizpilda Klients / Заполняет клиент

Uzņēmuma nosaukums:
Название предприятия:
Uzņēmuma vienotais reģistr. Nr.:
Регистрационный номер предприятия:
Uzņēmuma bankas konta numurs:
Банковский конт предприятия:
LVHABA
Uzņēmuma pasta adrese, indekss:
Почтовый адрес, индекс предприятия:
LV -
Uzņēmuma tālrunis:
Телефон предприятия:
Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Aдрес электронной почты контактного лица предприятия:
 
Neste Latvija SIA piešķir Klientam atlaidi 6.0 euro centi/ltr apmērā no mazumtirdzniecības cenas degvielas iegādes vietā un laikā. Atlaide tiek piešķirta no pieteikuma saņemšanas dienas līdz 2019. gada 31. decembrim.
No 2020. gada 1. janvāra tiek noteikts, ka Neste piešķir Klientam atlaidi 3.0 euro centi/ltr apmērā no mazumtirdzniecības cenas degvielas iegādes vietā un laikā.
Atlaide tiek aprēķināta un atspoguļota ikmēneša rēķinā/atskaitē par degvielas uzpildēm, kas veiktas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.