NAFTAS PRODUKTU PĀRDOŠANAS LĪGUMS PIEGĀDĒM AR AUTOTRANSPORTU

PĀRDEVĒJS


SIA NESTE LATVIJA

Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004
Vienotais reģistrācijas Nr.40003132723
PVN reģistrācijas Nr.LV40003132723
AS SEB Banka, konts LV09UNLA0050019073508
AS Swedbank, konts LV86HABA0140803620001
AS Luminor Bank Latvijas f-le, konts LV58RIKO0002930274195
Tālrunis: 66013379; 66013359
Fakss: 66013375
e-pasts: direct.sales@neste.com
WEB: www.neste.lv

LĪGUMA NUMURS


                         

KLIENTA NUMURS


                         

PIRCĒJS


Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
Uzņēmuma PVN maksātāja reģistrācijas numurs
Uzņēmuma juridiskā adrese, pasta indekss
Uzņēmuma faktiskā adrese, pasta indekss
Degvielas piegādes adrese (s)
Paraksttiesīgā persona un pamatojums (statūti, pilnvara vai citi)*
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa numurs
Kontaktpersonas e-pasta adrese
Izvēlētais apmaksas nosacījums
Priekšapmaksa
Pēcapmaksa / Vēlamais kredīta limits EUR