SIA NESTE LATVIJA

Bauskas iela 58a, Rīga LV-1004; tālr. 80009006; fakss: 66013390
PVN reģistrācijas Nr. LV40003132723
Swedbank AS, konts LV28HABA0001408036200
AS SEB banka, konts LV14UNLA0002005469151
AS Citadele banka, konts LV96PARX0000113070001
AS Luminor Bank, konts LV26RIKO0002013212424

"Ziemas loterija"

KLIENTA/LĪGUMA Nr.

Клиент/Договор №

NESTE KARTES LĪGUMS FIZISKĀM PERSONĀM / ДОГОВОР ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТЫ NESTE ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

KREDĪTKARTE
КРЕДИТНАЯ КАРТА
DEBETKARTE
ДЕБЕТНАЯ КАРТА
 
INFORMĀCIJA PAR KLIENTU / ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Vārds, uzvārds
Имя, фамилия
Personas kods
Персональный код
Dzimšanas datums
Дата рождения
-
Deklarētā adrese
Декларированный адрес
LV -
Dzīvesvietas adrese
Адрес места жительств
LV -
Norādiet Jūsu e-pasta adresi, ja atskaiti/rēķinu vēlaties saņemt bez maksas
Укажите Ваш адрес электронной почты, если хотите получать счет бесплатно
Jūsu mobilais tālrunis
Ваш мобильный телефон
UZVĀRDS, VĀRDS UZ KARTES / ФАМИЛИЯ, ИМЯ НА КАРТЕ
KARTI VĒLOS SAŅEMT / КАРТУ ЖЕЛАЮ ПОЛУЧАТЬ
Ierakstītā sūtījumā pa pastu
Заказным письмом по почте
NESTE birojā Bauskas ielā 58a, Rīgā (Valdo centra 2.stāvā)
В офисе NESTE по адресу: Рига, ул. Баускас 58а (центр Valdo, 2 этаж)
NESTE piedāvā bez maksas nosūtīt sekojošu informāciju
NESTE предлагает бесплатно отправить вам следующую информацию
 
SMS veidā saziņai ar Jums par kartes izgatavošanu, atlaidēm un īpašām akcijām u.tml.
В виде SMS информацию об изготовлении вашей карты, специальных предложениях, скидках и т. д.
Vēlos saņemt informāciju sms veidā
Желаю получать информацию в виде sms
Nevēlos saņemt informāciju sms veidā
Не желаю получать информацию в виде sms
 
e-pastā informāciju par Neste jaunumiem (produktiem un pakalpojumiem), īpašiem piedāvājumiem un akcijām u.tml.
По электронной почте информацию о новостях Neste (продуктов и услуг), специальных предложениях и акциях и т. д.
Vēlos saņemt informāciju e-pastā
Желаю получать информацию по электронной почте
Nevēlos saņemt informāciju e-pastā
Не желаю получать информацию по электронной почте
JA VĒLATIES PIETEIKTIES KARTES APVIENOŠANAI AR MANS RIMI KARTI AUTOMĀTISKAI MANS RIMI NAUDAS UZKRĀŠANAI, NORĒĶINOTIES AR KARTI NESTE DUS, LŪDZU NORĀDIET SAVAS MANS RIMI KARTES NUMURU / Если желаете объединить свою Neste карту с картой MansRimi для автоматического накопления денег на карте MansRimi при оплате на АЗС Neste, пожалуйста укажите номер своей MansRimi карты.
9440385200
Piezīmes / Примечания
 

QF 11.05.2004; atjaunots 26.11.2019.

Instrukcija